7_jarvimaisema.jpg
8_taidekeskus_salmela.jpg
9_graafinen_betoni.jpg

VEHMASPORTTI, VEHMASRINNE ja VEHMASLAAKSO

Vehmasrannan alue on loivasti kumpuilevaa rinnemaastoa, joka viettää kohti Pyhäveden koilliseen avautuvaa rantaa. Maaston muoto ja alueen sisäinen 22 metrin korkeusero tarjoavat hyvät puitteet monimuotoisen asuinympäristön suunnitteluun. Asuinalue jakautuu kolmeen osaan: Vehmasportti, Vehmasrinne ja Vehmaslaakso. Alueelle rakentuu kaikkiaan 45 Kivitasku passiivi- ja nollaenergiataloa, joista 15 omarantaisia. Valittavana olevien tonttien koko on keskimäärin hulppeat 2 700 m2. Yli kilometrin pituiselle rantaviivalle rakentuu lisäksi asukkaiden käyttöön oma venevalkama.

Lähellä luontoa

Vehmasrannassa panostetaan hyvään elämään. Sen asuinalueita yhdistää yhtenäinen viheralueverkosto, jonka virkistysreitit tarjoavat oivalliset ulkoilumahdollisuudet koko perheelle. Lapsia silmällä pitäen on kiinnitetty erityistä huomiota myös turvallisiin kulkuteihin. Kylämäistä tunnelmaa lisäävät yhteiset ajanviettopaikat, kuten yhteinen uimaranta ja lasten leikkipuisto. Naapurit tulevat tutuiksi tuossa tuokiossa!