55.jpg
56.jpg
57.jpg

NÄE KOTISI ETUKÄTEEN 3D-MALLINNETTUNA

Arkkitehtiemme laatimat tilaratkaisut ovat mahdollisimman valoisia ja käytännöllisiä unohtamatta kuitenkaan energiataloudellisuutta. 3D-mallinnus antaa talon tulevalle omistajalle mahdollisuuden suunnitella rakennuksen sisustamista jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen rakennushanketta. Valokuvanomaiset, realistiset piirrokset ovat nähtävissä tarkkoine kustannusarvioineen etukäteen. Näyttävän betonigrafiikan ns. graafisen betonin avulla saadaan myös talon sisäpintoihin näyttäviä sisustuselementtejä.